• BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

MŨI NÉ ⇔ ĐÀ LẠT
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Mũi Né hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.600.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.800.000 Đã trọn phí
Xe 16 chỗ 1 chiều chỉ từ 2.800.000 Đã trọn phí
Xe 29 chỗ 1 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
SÀI GÒN ⇔ MŨI NÉ
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Sài Gòn hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.500.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.700.000 Đã trọn phí
Xe 16 chỗ 1 chiều chỉ từ 2.800.000 Đã trọn phí
Xe 29 chỗ 1 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
MŨI NÉ ⇔ NHA TRANG
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Mũi Né hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.500.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 1.700.000 Đã trọn phí
Xe 16 chỗ 1 chiều chỉ từ 2.800.000 Đã trọn phí
Xe 29 chỗ 1 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
SÀI GÒN ⇔ NHA TRANG
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Sài Gòn hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ 1 chiều chỉ từ 3.800.000 Đã trọn phí
Xe 7 chỗ 1 chiều chỉ từ 4.500.000 Đã trọn phí
Xe 16 chỗ 1 chiều chỉ từ 5.500.000 Đã trọn phí
Xe 29 chỗ 1 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí

*LƯU Ý: BẢNG GIÁ CÓ THỂ DAO ĐỘNG VÀO CÁC NGÀY LỄ TẾT

*LƯU Ý: BẢNG GIÁ CÓ THỂ DAO ĐỘNG VÀO CÁC NGÀY LỄ TẾT

0912493612
0912493612